Thursday, December 25, 2008

BAH ....SI DAYANG KAN BETUTURANAsalamualikum ... Biskita para dansanak ... saudara dan sahabat andai... dan rakan blogs yang lain... lahirnya blog diaku ani .. dengan menyembah harapan dapat bedudun , besimpai ...mengelagari segala kekurangan dan kelebihan kita ...pandangan , buah fikiran yang bejuntaian dapat disimpul menjadi keakraban untuk disebar luaskan ,Ragam hidup , pendidikan , agama , ekonomi , sosial , sukan ,adat resam ,kebudayaan,politik , masakan ... nya pepatah berunai jantah malu ,jantah supan....inda tau betanya ... mun tau padah -padahkan ... yang baik kita kongsikan , yang buruk sama jadi pedoman... hendaknya jantah kitani beumpat -umapatan , bedangki- dangkian tengkumusi ia dengan iman dan sabar ... walau hidup kitani belainan agama bangsa dan keturunan tetapi kitani ani tatap anak malaysia .... jangan dilupai tu...bepakat - pakat kitani mempertahankan negara tercinta ani. SATU MALAYSIA-RAKYAT DIDAHULUKAN-PENCAPAIAN DIUTAMAKAN.......!!

bah.... si dayang kan betuturan

Basar kapal subahanallah
tiangnya meniti awan
kalau sudah termasuk jumlah
jangan tah lagi mencari lawan

cabuk - cabuk betali rambai
sudah rambai betali purun ..
orang ditabuk kancang melambai
kalau berani kemari turun...